Organisationer

Allt för flocken stöttar följande orgnisationer aktivt:

 

Djurskyddet Sverige

World Animal Protection 

Humane Society International

                      
 

Kontakt

Allt för flocken

0763387392
fb: Allt för flocken