Organisationer

Allt för flocken stöttar följande orgnisationer aktivt:

 

Djurskyddet Sverige

World Animal Protection 

Humane Society International