Muskel-/ledmätning

Med hjälp av infraröd termometer kan små temperaturskillnader i muskulaturen mätas, ett mycket bra hjälpmedel för att fastställa inflammationer.

Ett muskelmåttband underlättar vid utvärdering av rehabiliteringsinsatser och träning.

 

 

Ledmätaren är ett mycket användbart verktyg för att jämföra leder på höger och vänster kroppshalva. Den upptäcker försvagning i samband med sjukdom eller trauma med betydligt större precision än enbart palpering kan göra. Ledmätaren gör det också möjligt att mycket exakt följa progressionen i hästens återhämtning under rehabilitering.