Blodsockermätning och diabetesrådgivning

 
När ditt djur drabbats av diabetes ställs stora krav på dig som djurägare. Noggrann, regelbunden blodsockermätning är en förutsättning för att behandlingen ska bli framgångsrik. De blodsockermätare apoteken säljer är avsedda för analys av människoblod och ger inte ett exakt värde på djurblod. Eftersom olika arter har olika sammansättning av blodet får du ett säkrare glukosvärde när du använder en veterinärmedicinsk blodsockermätare som kalibreras för hund, katt eller häst.
 
På Allt för flocken kan du köpa blodsockermätare och lansetter avsedda för djur. Du fåt dessutom hjälp med provtagning och råd kring hur du kan ge ditt diabetesdrabbade djur ett bra liv.