Muskel-/ledmätning

Med hjälp av infraröd termometer kan små temperaturskillnader i muskulaturen mätas, ett mycket bra hjälpmedel för att fastställa inflammationer.
Ett  muskelmåttband underlättar vid utvärdering av rehabiliteringsinsatser och träning.
 
Med hjälp av ledmätaren kan rehabiliteringens progression bättre följas. Det blir också lättare att fastställa om någon led försvagats vid sjukdom/trauma.