Remiss

När din hund fått en sjukdom/skada i rörelseapparaten diagnostiserad hos veterinär, tar jag emot din hund för rehabilitering på remiss. Om du tecknat en rehabiliteringsförsäkring ersätter försäkringsbolaget bl a massagebehandling, vibrationsplatta och treadmill. Diskutera denna möjlighet med din behandlande veterinär och mejla remiss samt journalutdrag till alltforflocken@gmail.com.