Muskel-/ledmätning

Med hjälp av infraröd termometer kan små temperaturskillnader i muskulaturen mätas, ett mycket bra hjälpmedel för att fastställa inflammationer.

Ett muskelmåttband underlättar vid utvärdering av rehabiliteringsinsatser och träning.

 

 

Ledmätaren underlättar för att kunna fastställa om en led försvagats vid sjukdom eller trauma. Den är också ett bra verktyg för att följa och utvärdera rehabilitering.