Specialpedagogisk handledning

Har du ett barn eller annan närstående med en neuropsyiatrisk funktionsnedsättning? Jag handleder och stöttar när du behöver hjälp att organisera en fungerande vardag och inlärningssituation. 
 
Min erfarenhet av funktionsnedsättningar  är både teoretisk och praktisk och sträcker sig över mer än 20 år.  Jag är väl insatt i autism, adhd, add, utvecklingsstörning, språkstörning, cp-skada, förvärvad hjärnskada, selektiv mutism, torettes och multihandikapp och är bland annat insatt i hur intensiv beteendeterapi och språkutvecklande lärande kan bedrivas.
 
Tveka inte att vända dig till mig med specialpedagogiska frågor! Priset beror på hur stor insats du efterfrågar.