Studiestöd

Grundskole-, gymnasie- och Komvuxelever erbjuds ämnesspecifikt stöd. Min lärarlegitimation ger behörighet i följande ämnen:
  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • engelska
  • tyska
  • historia
Undervisningserfarenhet i andra samhällsorieterande och humanistiskt inriktade ämnen/kurser gör att jag gärna erbjuder stöttning även inom dessa ämnen. 
 
Min specialpedagogiska bakgrund ger möjlighet till individuellt utformat studiestöd för att utveckla:
  • lästekniker
  • genremedvetenhet
  • skrivförmåga
  • grammatisk medvetenhet